Thứ 3, 28/05/2024, 07:31[GMT+7]

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng, vừa chuyên

Thứ 5, 06/03/2014 | 08:49:30
1,928 lượt xem
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, bởi mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Đối với tỉnh ta, việc thường xuyên đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm đạt mục tiêu đặt ra trong kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2012 - 2015: phấn đấu đến hết năm 2015 đội ngũ CBCCVC cơ bản đạt chuẩn yêu cầu về chuyên môn; có số lượn

Các thí sinh tham dự Kỳ thi kiến thức xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước năm 2014. Ảnh: Thành Tâm

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện bộ máy Nhà nước, tạo bước chuyển biến mạnh về cải cách hành chính là xây dựng được đội ngũ CBCCVC đủ đức, đủ tài. Vì thế, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã nhấn mạnh: phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ cơ sở theo chức danh; tiếp tục đổi mới, thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng các khâu công tác cán bộ; thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2012 - 2015, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ.

Tổ chức kỳ thi tuyển cán bộ diện Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy quản lý là sự đổi mới trong quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Người dự tuyển phải tham gia 3 nội dung, gồm: lấy phiếu tín nhiệm, thi viết, bảo vệ chương trình hành động. Từ 39 người đủ điều kiện tham gia dự tuyển ở 15 vị trí chức danh, qua 2 nội dung thi lựa chọn được 25 người bảo vệ chương trình hành động, đã lựa chọn được 11 đồng chí để bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử vào 11 vị trí chức danh cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Đây là kỳ thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy quản lý đầu tiên của tỉnh song được tổ chức công khai, minh bạch, khách quan, theo nguyên tắc cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Năm 2013, UBND tỉnh cũng có nhiều đổi mới trong công tác thi tuyển công chức. Để có cơ sở cho việc đổi mới thi tuyển công chức, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát 2.100 chỉ tiêu biên chế công chức, xác định vị trí việc làm, chuyên môn cần tuyển ở 17 sở, 3 cơ quan ngang sở và 8 huyện, thành phố. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh thành lập hội đồng thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể, công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã. Mọi thông tin về kỳ thi cũng như các văn bản liên quan đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, niêm yết công khai tại các cơ quan, đơn vị có vị trí công chức cần tuyển để các thí sinh tiện theo dõi và cập nhật tìm thông tin.

Nếu trong kỳ thi tuyển công chức năm 2012 các thí sinh có đủ bài thi của các môn thi, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (trong đó điểm của bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2) mà có thí sinh khác cao điểm hơn thì không trúng tuyển nhưng để tạo cơ hội cho những thí sinh đó Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2013 đưa các thí sinh đó vào diện xét tuyển nguyện vọng 2, bố trí vào các đơn vị chưa lấy đủ người. Kỳ thi năm 2013 có 3.933 thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi của 730 chỉ tiêu cần tuyển, đã tuyển được 388 người (cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2). Hiện nay, các công chức trúng tuyển ở cấp tỉnh được phân công về các xã xây dựng nông thôn mới để tiếp tục rèn luyện, nắm bắt thực tế.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Giám đốc Sở Nội vụ, việc tổ chức thi tuyển công chức ở ba cấp, có thành lập hội đồng thi tuyển đã bảo đảm tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, giảm bớt thời gian thực hiện, kinh phí, nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào, nhất là đội ngũ công chức cấp xã; tạo dư luận xã hội tốt từ đội ngũ CBCCVC đến các thí sinh, nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Trong năm 2013, việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các trường THPT, THCS, tiểu học ở Thái Thụy, Đông Hưng và Quỳnh Phụ cũng là sự mạnh dạn đổi mới công tác cán bộ của tỉnh; sau khi rút kinh nghiệm sẽ tiến hành thi tuyển trong toàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào của CBCCVC ở cả ba cấp đã được UBND tỉnh chú trọng song để họ làm việc có hiệu quả, việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận vẫn phải làm thường xuyên, liên tục. Năm 2013, UBND tỉnh đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng cho CBCCVC cấp xã gồm 690 người; 100% cơ quan, đơn vị mở lớp bồi dưỡng cho CBCCVC bảo đảm số lượng và nội dung chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã đề ra.

Thực hiện đổi mới trong thi tuyển cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý và CBCCVC ba cấp; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC là giải pháp quan trọng để tỉnh ta xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh xuống cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu  lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành. Việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong các cuộc thi tuyển không chỉ bảo đảm tính minh bạch, khách quan mà còn đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính.

Thu Hiền

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày