Thứ 4, 07/06/2023, 06:11[GMT+7]

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 6, 27/12/2019 | 16:13:28
4,952 lượt xem
Ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 2712_thoia_kiem_diem_tu_phe_binh_va_phe_binh_mixdown.mp3

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Phát biểu gợi ý kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung, kế hoạch, thời gian, phương pháp làm việc tại hội nghị. Đồng chí yêu cầu việc kiểm điểm trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách khoa học, thẳng thắn, nghiêm túc; phân tích rõ ưu điểm, kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm. Báo cáo tự kiểm điểm của các đồng chí được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; đồng thời liên hệ với những vấn đề đã được kiểm điểm làm rõ tại hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào chiều ngày 26/12.  Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tự kiểm điểm đối với bản thân về: tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; việc đấu tranh phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao … Các đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của bản thân, nguyên nhân và có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, góp ý một cách khách quan, dân chủ và nghiêm túc về bản kiểm điểm của cá nhân từng đồng chí; nhất là trong công tác điều hành, chỉ đạo xử lý công việc, đồng thời có những ý kiến đề xuất vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Từng cá nhân các đồng chí đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện bản kiểm điểm; đồng thời thể hiện quyết tâm nêu gương tự phê bình và phê bình, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị; phát huy tính tiền phong, gương mẫu; nâng cao trình độ năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Việc kiểm điểm sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vai trò trách nhiệm của từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy hơn nữa sự đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Tại kỳ họp ngày 27/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị: 

- Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Đặng Nguyên Mạnh, Trưởng khoa Tài chính ngân hàng, phụ trách Khoa Kế toán kiểm toán, Trường Đại học Thái Bình giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình.

- Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Ánh Nguyệt, Trưởng khoa Kinh tế - quản trị kinh doanh, Trường Đại học Thái Bình giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

Nguyễn Hình