Thứ 2, 05/06/2023, 03:33[GMT+7]

Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019

Thứ 3, 31/12/2019 | 14:58:44
2,731 lượt xem
Sáng ngày 31/12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Audio: 3112_phong_trao_nong_dan_mixdown.mp3

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Năm 2019, các phong trào thi đua được hội nông dân từ tỉnh đến cơ sở triển khai sâu rộng và thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các cấp hội đã mở 2.162 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 181.300 lượt hội viên, tổ chức 295 cuộc hội thảo thu hút 19.958 lượt người tham gia. Hội nông dân các cấp đã tín chấp với các ngân hàng hơn 2.600 tỷ đồng cho hơn 62.700 gia đình hội viên vay phát triển kinh tế; nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 27 tỷ đồng.

Hoạt động xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế; vận động, hỗ trợ hội viên nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể; vận động hội viên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường được các cấp hội triển khai và thu hút đông đảo hội viên tham gia; công tác tình nghĩa luôn được các cấp hội quan tâm thực hiện.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cấp hội và hội viên, nông dân toàn tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hội nông dân các cấp cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, tạo điều kiện hỗ trợ hội viên về vốn, giống... giúp hội viên nâng cao thu nhập của bản thân và gia đình. Năm 2020 là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh và đất nước, Hội Nông dân tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, nghị quyết mới để hội viên, nông dân kịp thời nắm bắt thông tin và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Hội Nông dân tỉnh cần xây dựng chương trình, kế hoạch bám sát thế mạnh từng địa phương, làm tốt công tác vận động hội viên tham gia liên kết sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; xây dựng các mô hình du lịch sinh thái góp phần giảm tình trạng người dân bỏ ruộng, nâng cao thu nhập cho hội viên. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, qua đó phát huy tốt vai trò của hội viên trong xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.  

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

Tại hội nghị, 47 tập thể, cá nhân đã được Hội Nông dân tỉnh khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2019.

Tiến Đạt