Thứ 4, 22/05/2024, 14:56[GMT+7]

Xây dựng đội ngũ kế cận vững chắc

Thứ 3, 04/02/2020 | 09:15:35
1,828 lượt xem
Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên trong thanh niên, học sinh, sinh viên nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc, liên tục của Đảng.

Các phong trào, hoạt động của đoàn là môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên trẻ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng triển khai đồng bộ từ giáo dục chính trị, tư tưởng đến triển khai sâu rộng các phong trào thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống của Đảng, của Đoàn, của đất nước. Qua các phong trào hành động cách mạng: thanh niên tình nguyện, sáng tạo trẻ, các chương trình đồng hành với thanh niên, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã ý thức được vai trò xung kích của mình trên tất cả các mặt của đời sống xã hội; chủ động rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, sẵn sàng đảm nhận những công trình, phần việc phù hợp với năng lực, sở trường, phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ. Đặc biệt, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” với nội dung cơ bản là nâng cao nhận thức và giác ngộ về Đảng cho ĐVTN; xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho ĐVTN; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng và chất lượng đoàn viên, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ đoàn trong công tác phát triển đảng viên.

Với sự nỗ lực của mỗi ĐVTN, của các cấp bộ đoàn và sự quan tâm, dìu dắt thế hệ trẻ của thế hệ đảng viên đi trước, qua các năm đã có hàng nghìn ĐVTN ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Theo số liệu từ Tỉnh đoàn, mỗi năm có hơn 1.000 ĐVTN ưu tú được kết nạp Đảng.

Thực tế cho thấy, những đảng viên là thanh niên, học sinh, sinh viên luôn là những hạt nhân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ và trong phong trào đoàn - hội. Với sự nhiệt tình, ham hiểu biết, họ thật sự là những tấm gương sáng về học tập, đi đầu trong các hoạt động, phong trào, có sức lan tỏa đến đông đảo thanh niên. Nhiều đảng viên trẻ tích cực tham gia công tác xã hội ở khu dân cư, trường học... đã tạo nên môi trường rèn luyện, đào tạo cán bộ trẻ trưởng thành; hình thành được đội ngũ cán bộ kế cận có kiến thức chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng. Bởi vậy, đẩy mạnh kết nạp lực lượng thanh niên vào Đảng sẽ góp phần tăng chất lượng đội ngũ đảng viên.

Sinh năm 1993, tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội và về quê tham gia công tác đoàn, năm 2017, Nguyễn Đức Đổng, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) được kết nạp Đảng. Tháng 1/2020, tại Đại hội Chi bộ thôn Lương Mỹ, xã Quỳnh Hội, đảng viên trẻ này được tín nhiệm bầu giữ cương vị Phó Bí thư Chi bộ thôn. Nguyễn Đức Đổng tâm sự: Các phong trào đoàn, hội là một trong những môi trường giúp tôi rèn luyện, trưởng thành. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được các đồng chí tin tưởng, tín nhiệm, tôi được cống hiến nhiều hơn, học tập, làm việc có kỷ luật và chất lượng hơn. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại sự tin tưởng của các đồng chí.

Còn anh Trịnh Thành Vinh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn Thanh niên nhà trường luôn tạo điều kiện cho các đoàn viên ưu tú. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, Đoàn trường đã giới thiệu 350 đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tổ chức họp xét, giới thiệu 83 ĐVTN ưu tú đề nghị Đảng ủy nhà trường kết nạp Đảng. Thực tế cho thấy, ĐVTN được kết nạp Đảng đều có kết quả học tập loại khá trở lên, rèn luyện tốt, là những đoàn viên ưu tú, tích cực tham gia công tác đoàn, hội, có đạo đức trong sáng, có lý tưởng cách mạng, có động cơ  phấn đấu vào Đảng đúng đắn và đã trải qua thử thách trong các phong trào hành động cách mạng của đoàn, hội, phát huy được vai trò nòng cốt ở các cơ sở đoàn, hội.

Phát triển đảng viên trong thanh niên có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Bởi vậy, để công tác phát triển đảng viên trong thanh niên đạt kết quả cao, ngoài nỗ lực, cố gắng của bản thân thanh niên, các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn. Đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua để thu hút, lôi cuốn ĐVTN tham gia nhằm phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Xuân Phương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày