Thứ 7, 15/06/2024, 04:23[GMT+7]

Lượng khách du xuân, lễ chùa đầu năm giảm rõ rệt

Thứ 2, 17/02/2020 | 15:24:04
2,481 lượt xem
Dù lượng du khách giảm mạnh nhưng thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban quản lý di tích chùa Keo đã chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, góp phần nâng cao ý thức của chính mỗi người dân cũng như toàn thể du khách khi về với chùa Keo.

Video: luong_khach_du_xuan_le_chua_dau_nam_giam_ro_ret_web_170220.mp4

 Tú Anh - Kiên Trung