Thứ 6, 14/06/2024, 10:47[GMT+7]

Sản lượng thủy điện thiếu hụt 2,19 tỷ kWh so với kế hoạch

Thứ 5, 05/03/2020 | 08:03:51
888 lượt xem
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết sản lượng huy động từ thủy điện trong 2 tháng đầu năm chỉ đạt 3,37 tỷ kWh, thấp hơn kế hoạch 2,19 tỷ kWh.

Nhiều thủy điện hiện đang thiếu nước nghiêm trọng. Ảnh: VGP

Theo số liệu cập nhật của EVN, tình hình nước về các hồ thủy điện vẫn đang ở mức rất thấp so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, tổng lượng nước đang tích trong các hồ thủy điện là 18.29 tỷ m3, tương ứng 7,92 tỷ kWh điện.

EVN cho biết, lượng nước thiếu hụt so với mức nước dâng bình thường là 17,42 tỷ m3, tương ứng 7,12 tỷ kWh điện. Nếu so với cùng kỳ 2019, đến thời điểm đầu tháng 3/2020, các hồ thủy điện đang có mức nước thấp hơn cùng kỳ từ 5m đến 24m, tổng lượng nước thấp hơn 7,47 tỷ m3, tương đương 3,15 tỷ kWh điện.

Trước tình trạng thiếu hụt sản lượng điện huy động từ thủy điện, trong 2 tháng đầu năm, mặc dù phụ tải chưa tăng cao nhưng toàn hệ thống cũng đã phải huy động 230 triệu kWh chạy bằng nguồn điện chạy dầu có giá thành cao để giữ nước các hồ thủy điện phục vụ yêu cầu vận hành trong cả mùa khô.

Hiện nay, hầu hết các hồ lớn khu vực miền Bắc có nước về thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN), chỉ đạt đạt từ 17-83% TBNN. Tại khu vực miền Trung tình trạng thiếu hụt nước còn nghiêm trọng hơn, hầu hết các hồ có nước về thấp hơn, chỉ đạt từ 2-76% TBNN. Trong đó các hồ có nước về kém nhất là: Bình Điền, A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Buôn Kuốp, Srê Pok 3.

Tại khu vực miền Nam, đa số các hồ có cũng có diễn biến nước về kém hơn TBNN, lưu lượng nước về đạt từ 12-70% TBNN; trong đó các hồ lưu lượng nước về kém nhất là Đồng Nai 3, Trị An, Đại Ninh.

Với tình trạng nước về các hồ thuỷ điện rất kém so với kế hoạch cũng như trung bình nhiều năm dẫn tới thiếu hụt lớn sản lượng huy động từ thủy điện, việc huy động từ nhiệt điện than, khí có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện của mùa khô cũng như cả năm 2020.

Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, sản lượng điện tiêu thụ toàn hệ thống trong cả 2 tháng đầu năm 2020 là 36,2 tỷ kWh. Công suất phụ tải đỉnh đã lên tới 35000 MW.

Sản lượng tiêu thụ điện trung bình ngày trong cả 2 tháng đầu năm là 615 triệu kWh/ngay, tăng 7,5% so với 2019.

Mặc dù nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ đầu tháng 2 nhưng tình hình phụ tải tiêu thụ điện của toàn quốc vẫn tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ.

Theo baochinhphu.vn