Thứ 5, 30/11/2023, 15:10[GMT+7]

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ 5, 05/03/2020 | 17:00:00
1,110 lượt xem
Chiều ngày 5/3, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 11, khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đọc Thông báo số 884-TB/TU ngày 20/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiến hành biểu quyết; kết quả 100% đại biểu thống nhất tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ nguồn nhân sự do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu.

Hội nghị đã cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới trên cơ sở đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm.

Lưu Ngần