Thứ 3, 16/04/2024, 02:58[GMT+7]

Phát huy tiềm năng, lợi thế đưa Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Thứ 4, 06/03/2024 | 10:07:42
3,309 lượt xem

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1


Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

     Quy hoạch tỉnh Thái Bình được xây dựng với quan điểm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng; có cơ cấu kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng; kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức trở thành nhân tố nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển đồng bộ với phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đến năm 2050, Thái Bình là tỉnh phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường sinh thái được bảo đảm.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

     Một trong những định hướng, quan điểm quan trọng được nhấn mạnh trong Quy hoạch tỉnh đó là phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, đồng bộ trên cả ba phương diện kinh tế - văn hóa - xã hội. Trong đó lấy phát triển kinh tế công nghiệp và kinh tế đô thị làm động lực để thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, nông nghiệp và các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát triển công nghệ số và thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

     Để hiện thực hóa quan điểm phát triển, Quy hoạch tỉnh đã xác định 4 trụ cột tăng trưởng, 3 khâu đột phá, 4 không gian kinh tế - xã hội, 3 hành lang kinh tế và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực. Trong đó, nông nghiệp được xác định là trụ cột quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời hướng tới xây dựng Thái Bình trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu của vùng đồng bằng sông Hồng; xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng hàng đầu vùng đồng bằng sông Hồng, đồng thời là địa bàn trung chuyển và trung tâm phân phối hàng hóa của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ; xây dựng các khu đô thị xanh - sạch - đẹp, trong lành, đáng sống cho người dân; phát triển toàn diện Khu Kinh tế Thái Bình thành hạt nhân, là trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

     Cùng với đó, tỉnh cũng quan tâm dựng và quản lý đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, tiết kiệm tài nguyên và mang bản sắc riêng; phát triển, mở rộng mạng lưới hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ. Đồng thời, ưu tiên đầu tư đồng bộ, hiện đại các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, có tính đột phá và các tuyến kết nối đến vùng kinh tế phía Tây Bắc, phía Đông Bắc, phía Đông Nam, Khu kinh tế Thái Bình, các khu công nghiệp, khu du lịch nhằm tạo lợi thế cạnh tranh mới, rút ngắn khoảng cách phát triển với các tỉnh trong khu vực.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

     Theo Quy hoạch, Thái Bình tập trung phát triển đồng bộ, toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh với 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở các cụm liên kết ngành và kinh tế tuần hoàn; xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh; xây dựng hệ thống đô thị trở thành các trung tâm động lực và lan tỏa phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển cộng đồng doanh nghiệp; nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; thực hiện chuyển đổi số, phát triển mạnh mẽ ngành công nghệ thông tin; chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

     Thái Bình tập trung xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị hạt nhân của tỉnh và là một trong những đô thị lớn của vùng; đô thị xanh, hiện đại, có bản sắc riêng; trong đó chú trọng xây dựng thành phố cảnh quan hai bên bờ Trà Lý; mở rộng không gian phát triển của thành phố theo hướng đa chức năng, tập trung mở rộng về phía Đông Bắc để hình thành đô thị cửa ngõ của Khu kinh tế Thái Bình.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

     Một trong những điểm nhấn quan trọng được đề cập trong Quy hoạch đó là, tỉnh sẽ mở ra không gian phát triển mới thông qua hoạt động “lấn biển”. Thái Bình phát triển kinh tế hướng biển tạo sự phát triển đột phá ở lĩnh vực cảng biển, năng lượng, dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái biển. Đồng thời, mở rộng không gian lấn biển tạo quỹ đất cho các hoạt động chức năng, hình thành không gian công nghiệp - đô thị - dịch vụ đồng bộ, cảnh quan sinh thái ven biển hấp dẫn.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1


   Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025 được hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, trách nhiệm, tầm nhìn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự tâm huyết và trí tuệ của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và đội ngũ chuyên gia tư vấn.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

    Ông Phạm Đức Mạnh, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình, đại diện liên danh tư vấn quy hoạch tỉnh Thái Bình cho biết: Khó khăn lớn nhất khi tham gia lập quy hoạch tỉnh là khung pháp lý còn mới, chưa có cơ sở để tham chiếu trong khi thời gian thực hiện ít, khối lượng công việc rất nhiều. Chính vì thế, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi và kịp thời giải quyết những vướng mắc, các vấn đề phát sinh để bảo đảm tiến độ, chất lượng của quy hoạch, nhất là thông tin, số liệu trong dự thảo phải bảo đảm chính xác, góp phần quan trọng vào việc dự báo mô hình phát triển tỉnh Thái Bình trong tương lai.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1  

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

     Trên cơ sở quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu, hồ sơ quy hoạch bảo đảm phù hợp và thống nhất với Quyết định số 1735/QĐ-TTg. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

     Đồng chí Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh, hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu bảo đảm phù hợp, thống nhất với Quyết định số 1735/QĐ-TTg; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh bảo đảm đồng bộ, nhịp nhàng, sớm đưa các định hướng, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của tỉnh Thái Bình trở thành hiện thực.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

     Với hàng loạt các nhiệm vụ, giải pháp mà Quy hoạch tỉnh đã đề cập, cộng với sự quyết tâm triển khai thực hiện ngay sau khi Quy hoạch được phê duyệt của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng trong tương lai không xa, tỉnh Thái Bình sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới trong khu vực đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển và là nơi đáng sống trên chặng đường hội nhập và phát triển.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

 Nội dung: Minh Hương
Đồ họa: Việt Hùng - Kỹ thuật: Hồng Nhung