Thứ 2, 01/03/2021, 00:54[GMT+7]

Thực hiện hiệu quả các khâu đột phá trong xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh

Thứ 2, 06/07/2020 | 09:50:14
7,526 lượt xem
Trong hai ngày 6 - 7/7/2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Đức Kiên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về các khâu đột phá của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2019.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả đại hội đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Đại tá Phạm Đức Kiên: Đảng bộ Quân sự tỉnh có 13 đảng bộ cơ sở. Thời gian qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ LLVT tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo các đảng bộ cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách và các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các đảng bộ xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đúng quy trình, phát huy được trí tuệ của các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân... Các dự thảo văn kiện đại hội đều được lấy ý kiến từ 4 - 5 lần trong các đảng bộ, sau đó Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh duyệt thông qua. Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, nội dung nhiệm vụ và yêu cầu của đại hội đảng bộ các cấp. Nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội, địa phương gắn với chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm quy trình các bước chuẩn bị, giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành đảng bộ, chức danh bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Các đồng chí được ban chấp hành đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị, giới thiệu tham gia ban chấp hành đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự là những cán bộ tiêu biểu, có sự tín nhiệm cao trong các cơ quan, đơn vị. 

Do lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nên đến ngày 28/5/2020, 100% đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. Các đồng chí được bầu vào ban chấp hành đảng ủy nhiệm kỳ mới đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm từ 85% đến 100%.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chúc mừng Đại hội Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội sẽ xác định đâu là khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới?

Đại tá Phạm Đức Kiên: Đến nay, Thường vụ Đảng bộ Quân sự tỉnh cơ bản hoàn thành hai nhiệm vụ quan trọng nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là dự thảo văn kiện trình Đại hội và chuẩn bị về nhân sự. Theo đó, dự thảo văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thể hiện sự lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Đảng bộ và xây dựng LLVT tỉnh có nhiều giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tiễn. Về nhân sự, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tiến hành rà soát trình độ, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ dự kiến đưa vào cấp ủy nhiệm kỳ mới bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn theo đúng hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Mọi vấn đề về nhân sự đều được thảo luận dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng cơ cấu, chất lượng. Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã và đang chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ; thể dục thể thao, xây dựng công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần này sẽ xác định 3 khâu đột phá là: Tổ chức biên chế lực lượng; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực tế cho thấy thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên về tổ chức biên chế; thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, A2. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới các cơ quan, đơn vị cần được rà soát, sắp xếp, kiện toàn, điều chỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh. Cùng với đó, lãnh đạo làm chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước và bảo đảm an toàn trong tham gia giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 sẽ tập trung xây dựng Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ và Đại đội Kho đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với xây dựng đội ngũ cấp ủy viên các cấp.

Phóng viên: Thưa đồng chí, những đổi mới trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân sự tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là gì?

Đại tá Phạm Đức Kiên: Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ này đã xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao; duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, chế độ sinh hoạt Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hướng chuyên đề; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, tôn giáo và phương pháp vận động quần chúng; kinh nghiệm công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ LLVT tỉnh. Tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm, nguyên tắc, quy chế công tác cán bộ, coi trọng việc nhận xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, sắp xếp, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ; đồng thời kết hợp nhiều hình thức, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ toàn diện cho cán bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kiến Xương tham gia xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách xã Vũ Thắng.

Thực hiện tốt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cũng như phương châm nguyên tắc tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, kết hợp kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hàng năm với hoạt động tự kiểm tra của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, chủ động phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh với ủy ban kiểm tra 8 huyện, thành ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương cũng như xây dựng đảng bộ quân sự huyện, thành phố. Đổi mới phương pháp, tác phong công tác sâu sát cơ sở; thường xuyên kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết ở các cấp, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm vụ của Đảng bộ và LLVT tỉnh rất nặng nề, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; phấn đấu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tất Đạt thực hiện