Thứ 7, 27/02/2021, 17:37[GMT+7]

Chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự

Thứ 3, 21/07/2020 | 09:07:12
7,655 lượt xem
5 năm qua, Đảng bộ và toàn lực lượng Công an Thái Bình đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI đề ra.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp có ý nghĩa cơ bản, chiến lược, tạo cơ sở chính trị, pháp lý và điều kiện thuận lợi hơn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và hoạt động của lực lượng công an. Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành 1 nghị quyết, 25 chỉ thị, hàng trăm đề án, chương trình, kế hoạch, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự... Đặc biệt, hàng năm, lực lượng công an đều chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán, giữ vững thành tích 8 năm liên tiếp (từ năm 2012 đến năm 2019) Thái Bình không xảy ra đốt pháo nổ trái phép trong đêm giao thừa, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, các sự kiện chính trị ở địa phương. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh. Đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các tổ chức phản động. Thực hiện hiệu quả các đề án, chỉ thị, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước. Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh văn hóa tư tưởng; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu, chống phá trên không gian mạng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử, định hướng dư luận những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh xuất quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao. Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 5 chỉ thị, 2 chương trình, 18 kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các đề án của Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát trái phép; tội phạm ma túy; công tác lập hồ sơ đưa người đi cơ sở cai nghiện bắt buộc... Làm tốt vai trò thường trực các ban chỉ đạo của tỉnh, kịp thời tham mưu chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, sáng tạo các giải pháp công tác, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, qua đó nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của nhân dân. Tổ chức hiệu quả nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá thành công nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, một số đường dây ma túy lớn, giải quyết cơ bản ổn định các địa bàn trọng điểm, tụ điểm, điểm phức tạp về trật tự xã hội; điều tra khám phá nhanh, kịp thời 100% các vụ trọng án. Công tác điều tra, xử lý án, bắt, giam giữ, thi hành án hình sự được thực hiện đúng pháp luật. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo bình quân đạt 91,7%; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt bình quân 80,57%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo. Kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên cả ba chỉ số, không để ùn tắc, đua xe trái phép. Tổ chức tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản... Đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng tốt yêu cầu, nguyện vọng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thấu suốt quan điểm lấy dân làm gốc, dựa vào dân để hoạt động, 5 năm qua, Công an Thái Bình luôn đổi mới, thực hiện nhiều biện pháp, sáng tạo trong công tác vận động quần chúng. Hàng nghìn mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả; sự đổi mới trong tiếp xúc, ứng xử với nhân dân, trong tổ chức thực hiện, phương pháp vận động quần chúng, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy trong toàn lực lượng chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... Tổ chức tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các lực lượng Công an tỉnh tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Công an Thái Bình đã triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Trung ương, nghị định của Chính phủ, các đề án, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hầu hết các phòng thuộc Công an tỉnh được thu gọn đầu mối trực thuộc. Đã hoàn thành điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an ở 241/241 xã. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã kịp thời có chủ trương, kế hoạch, định hướng phát triển tiềm lực hậu cần, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Từ thực tiễn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thái Bình phải luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh và chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng vũ trang, với các ngành, địa phương; gắn bó chặt chẽ, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, sâu sát, toàn diện. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy sức mạnh đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, trí tuệ tập thể. Đồng thời, bám sát thực tiễn và cơ sở, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình; coi trọng khâu đột phá, chất lượng và hiệu quả thực tế; kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại, thiếu sót.

- Quyết tâm đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, điều chỉnh bố trí lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở đi đôi với kiên quyết chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, xử lý sai phạm làm trong sạch nội bộ, tạo thành sức mạnh của toàn lực lượng. Thực hiện tốt chính sách cán bộ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, phát huy vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể quần chúng trong Công an nhân dân.

- Thường xuyên tranh thủ sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên trách cấp trên trong triển khai, tổ chức thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ Công an tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới; cùng với Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá, Tiến sĩ  Nguyễn Thanh Trường
(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh)