Thứ 7, 27/02/2021, 21:19[GMT+7]

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020) Xây dựng lực lượng Công an Thái Bình chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Thứ 4, 19/08/2020 | 08:44:15
8,306 lượt xem
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh và nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới.

Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết quá trình hoạt động, trưởng thành của lực lượng Công an Thái Bình trong 75 năm qua?

Đại tá Nguyễn Thanh Trường: Tháng 8/1945, cùng với lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, Công an tỉnh Thái Bình được thành lập. 75 năm xây dựng và trưởng thành, Công an tỉnh Thái Bình luôn mưu trí, dũng cảm, vượt qua hiểm nguy, gian khổ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, chiến công, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ qua các thế hệ đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ công an trên quê hương Thái Bình.

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng Công an Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn, đổi mới toàn diện, vừa trực tiếp chiến đấu vừa tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT; không ngừng củng cố thế trận an ninh nhân dân; không để xảy ra các điểm nóng, góp phần tạo môi trường xã hội ổn định và điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phóng viên: Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong những năm gần đây lực lượng Công an Thái Bình đã đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Thanh Trường: Trong những năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với công tác quản lý nhà nước về ANTT. Đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng triển khai nhiều phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch. Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nắm chắc tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, các doanh nghiệp FDI thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

Phóng viên: Thưa đồng chí, thời gian tới Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm gì để tiếp tục giữ vững ANTT, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Đại tá Nguyễn Thanh Trường: Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra những quyết sách, nhiệm vụ quan trọng đối công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt là nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới:
Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động lưu vong, số chống đối trong nước. Tăng cường phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin - truyền thông, an ninh xã hội. Tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và bảo vệ bí mật nhà nước.

Triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung giải quyết kịp thời những mâu thuẫn ngay từ đầu và tại cơ sở, không để nảy sinh tội phạm. Đấu tranh trấn áp mạnh các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, không để hình thành boong ke, tụ điểm phức tạp về ma túy. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; có hình thức động viên, khuyến khích để nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay tại cơ sở.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, trước hết là của cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng xây dựng cán bộ công an cấp cơ sở đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ gắn với bố trí cán bộ theo khung tiêu chí, tiêu chuẩn 4 cấp, chủ trương luân chuyển cán bộ, bố trí trưởng công an cấp huyện không là người địa phương và bố trí công an xã chính quy. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về tiếp tục xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tăng cường công tác giáo dục truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; thực hiện nghiêm túc Điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong việc phản biện, tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Tùng

(thực hiện)