Chủ nhật, 11/04/2021, 16:01[GMT+7]

Thành công Đại hội XIII nhìn từ công tác cán bộ

Thứ 3, 16/02/2021 | 08:15:32
964 lượt xem
Nhiều người dân đã đặt kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới với trọng trách đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Với quy trình chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, công tác cán bộ đã được chuẩn bị trong một thời gian dài chính là nền tảng quan trọng để Đại hội Đảng XIII đã bầu được Ban Chấp hành Trung ương với 180 đồng chí ủy viên chính thức, 20 đồng chí ủy viên dự khuyết. Một tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, đồng lòng là cơ sở để cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng.

"Đại hội lần thứ XIII của Đảng lần này có những thành công, không chỉ trong suốt quá trình đại hội mà chính là bắt nguồn từ quá trình chuẩn bị đại hội. Thể hiện sự nghiên cứu, chọn lọc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu từ văn kiện đến nhân sự. Tôi cho là rất bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo" - ông Khuất Minh Phương, tỉnh Lâm Đồng nói.

Chia sẻ với phóng viên, bà Lò Thị Liên (TP Sơn La) cho biết: "Chúng tôi hết sức vui mừng phấn khởi. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn người đủ tài ,đủ tầm để lãnh đạo nhân dân ta phát triển lên tầm cao mới. Ở đây là thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh từ nay đến 2045".

Để thực mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước thành nước phát triển mà Đại hội XIII đã đề ra thì đổi mới, sáng tạo, đột phá phải được coi là những yếu tố cần được quan tâm. Tuy nhiên, để có thể phát huy đổi mới sáng tạo, tạo nên những đột phá cần phải dựa vào đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm mà Đại hội XIII đã lựa chọn.

Nghị quyết, văn kiện của Đại hội chính là những phương hướng của đất nước. Tuy nhiên, để những trang văn kiện kết tinh trí tuệ của đảng viên và nhân dân có thể biến thành của cải, vật chất như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì rất cần khâu tổ chức thực hiện hiệu quả. Và những cán bộ được lựa chọn tại Đại hội XIII, với sự tin tưởng của cán bộ Đảng viên và nhân dân, chính là tiền đề cho việc xây đắp một tương lai hạnh phúc cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Theo: vtv.vn