Thứ 4, 27/09/2023, 03:13[GMT+7]

Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với trạng thái bình thường mới

Thứ 5, 14/04/2022 | 07:08:30
1,734 lượt xem
Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã triển khai hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, máy móc giúp cho nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, thích ứng với bối cảnh dịch Covid-19 và góp phần bảo vệ môi trường. Thực tiễn ở Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh ở cụm công nghiệp Đông Động, huyện Đông Hưng là một điển hình.

Video: 14422-HO_TRO_DOANH_NGHIEP_THICH_UNG_VOI_TRANG_THAI_BINH_THUONG_MOI.mp4?_t=1649894834

 

Khắc Duẩn