Thứ 5, 04/03/2021, 01:11[GMT+7]

Phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm

Thứ 6, 10/07/2020 | 20:49:05
2,629 lượt xem
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVI của đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách HĐND tỉnh.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể nhân dân lời chào mừng, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc! Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể nhân dân!

6 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, lây lan trên toàn thế giới và trong nước, đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Song được sự chỉ đạo chặt chẽ, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Thái Bình đã thực hiện được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; 6 tháng đầu năm kinh tế giữ mức tăng trưởng 4,62%. Sản xuất nông nghiệp được duy trì; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; Công tác chỉ đạo triển khai quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Thái Bình được thực hiện đồng bộ, khẩn trương. Chính sách thu hút đầu tư vào Khu kinh tế đã được xây dựng; các giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt; việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được triển khai hiệu quả; tiến độ giải ngân đạt tỷ lệ cao so với cả nước. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, chỉ số PCI được nâng lên 4 bậc. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung giải quyết đạt kết quả cao. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc cần tập trung giải quyết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tăng trưởng chung của nền kinh tế và hầu hết các ngành đạt thấp so với kế hoạch, đặc biệt là khối ngành công nghiệp và dịch vụ; kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm mạnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành sản xuất phục hồi chậm. Kết quả triển khai một số chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp nông thôn, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn chậm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, kết quả đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là trong quản lý văn hoá - xã hội, đất đai, tài nguyên, môi trường; quản lý, giám sát sau đầu tư. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành ở một số ngành, địa phương chưa tốt. Tinh thần, thái độ làm việc và trách nhiệm công vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương chưa thật đúng quy trình, quy định, hiệu quả chưa tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Để làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp, biện pháp sát thực, khắc phục kịp thời hạn chế, yếu kém nêu trên, kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm về: kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và các lĩnh vực công tác khác; thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn  2016 - 2020 đã đề ra; đồng thời, xem xét, quyết định thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế - xã hội; công tác cán bộ theo thẩm quyền và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVI được tiến hành với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân trong tỉnh, vì vậy Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ngành chức năng; báo cáo giám sát chuyên đề và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh. Đồng thời, xem xét, quyết định theo thẩm quyền các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua.

Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (nhất là nguyên nhân chủ quan) trong các ngành, lĩnh vực và các mặt công tác, từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Để góp phần vào thành công của kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm; đồng thời đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các nội dung theo luật định.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày