Thứ 4, 14/04/2021, 15:24[GMT+7]

Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ 5, 04/03/2021 | 17:16:39
2,539 lượt xem
Ngày 03/3/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình ra Thông báo số 27/TB-UBBC về công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh minh họa.