Thứ 6, 07/05/2021, 13:31[GMT+7]

Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (2021 - 2026)

Thứ 2, 19/04/2021 | 10:24:33
4,871 lượt xem
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Đảng ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực.

Cuộc bầu cử lần này, cả nước sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội; trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%), số lượng đại biểu ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%). Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184 đơn vị.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã và đang được triển khai đúng pháp luật và bảo đảm tiến độ đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đã thực hiện rất tốt công tác chuẩn bị bầu cử gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đến ngày 18/4, các địa phương trong cả nước đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu của tỉnh Thái Bình là 9 đại biểu; trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5 đại biểu, đại biểu do trung ương giới thiệu là 4 đại biểu. Các bước triển khai giới thiệu người ứng cử được tỉnh thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ, công khai. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tỉnh đã lập danh sách chính thức 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bảo đảm cơ cấu, chất lượng. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai bài bản, khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình, đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đang tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn khởi hướng về ngày hội non sông. Đây là tiền đề rất quan trọng để tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Hình - Đỗ Hiền

(tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày