Thứ 4, 22/05/2024, 16:27[GMT+7]

Món quà nhỏ, ý nghĩa lớn

Với nhiều người, cầm trong tay cuốn sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) hay tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) là điều hết sức bình thường nhưng với những người có hoàn...

29.01.2024 | 08:37 AM

Đồng vốn nhỏ, ý nghĩa lớn

Được đánh giá là phù hợp với những hội viên có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo, Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh đã giúp nhiều phụ nữ có điều kiện phát triển...

27.12.2023 | 09:10 AM

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Triển khai nhiều mô hình tiết kiệm theo gương Bác, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh góp phần không nhỏ giúp nhiều phụ nữ, trẻ em khó khăn vươn lên trong cuộc...

26.09.2023 | 10:31 AM

Rửa xe gây quỹ - việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên xã Nam Hải (Tiền Hải) đã có nhiều cách làm sáng tạo gây quỹ hỗ trợ gia đình chính sách,...

02.08.2022 | 08:51 AM