Thứ 7, 20/07/2024, 17:03[GMT+7]

Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Phương: Kênh dẫn vốn hiệu quả

Thành lập tháng 4/1996 với 50 thành viên, trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Đông Phương (Đông Hưng) đã trở...

13.05.2024 | 08:38 AM

Nghĩa khí dòng Diêm Hộ

Theo các tài liệu khảo cứu, làng Vàng (nay là xã Đông Phương, huyện Đông Hưng) có tên Nôm là làng Viềng. Dân gian còn lưu truyền những địa danh cổ như: đò...

04.12.2023 | 08:48 AM

Kết hợp thế mạnh các làng nghề để phát triển

Tìm hiểu thế mạnh tay nghề của người thợ, những tinh hoa của từng làng nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh từ đó nghiên cứu kết hợp lại, lựa chọn ký...

30.05.2022 | 10:16 AM

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các đảng viên xã Đông Phương (Đông Hưng) gương mẫu thực hiện trên mọi lĩnh vực. Những việc làm thiết thực của...

17.03.2022 | 08:22 AM

Đông Phương: Tích cực tuyên truyền, phòng chống dịch Covid – 19

Những ngày này, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng tích cực tuyên truyền, vận động người dân, doanh nhiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực...

22.04.2020 | 15:58 PM

Đông Phương: Đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19

Thời gian qua, xã Đông Phương (Đông Hưng) đã đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong...

07.04.2020 | 19:09 PM

Đông Phương: Hoàn thành 11/11 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Chiều ngày 12/3, huyện Đông Hưng tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao của xã Đông Phương.

12.03.2020 | 16:20 PM

Đông Phương: Thúc đẩy công nghiệp, làng nghề phát triển

Những năm gần đây, Đông Phương là xã có tốc độ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) và làng nghề thuộc tốp đầu của huyện Đông Hưng....

10.03.2020 | 10:00 AM