Thứ 5, 18/07/2024, 08:02[GMT+7]

Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX

Ngày 16/4, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam công bố biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần...

17.04.2024 | 08:44 AM

Gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Chiều ngày 22/12, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm...

22.12.2023 | 17:03 PM

Chân dung Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI đã hiệp thương chọn cử đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn...

19.12.2023 | 19:24 PM

Sinh viên Việt Nam cùng cả dân tộc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Sáng 19/12, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra...

20.12.2023 | 08:36 AM

Chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện

Chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động...

30.12.2022 | 15:00 PM

Đoàn kết, phát huy trí tuệ, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, sáng 16/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản...

16.12.2022 | 19:48 PM

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa...

23.03.2022 | 09:03 AM

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Sau Đại hội,...

09.02.2021 | 14:11 PM

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị

Sáng nay 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức họp phiên trù bị, hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc sẽ diễn...

25.01.2021 | 10:44 AM

Dấu ấn 12 lần Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng

Trong hơn 90 năm thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 lần đại hội. Nhiệm vụ của mỗi kỳ đại hội là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của...

21.01.2021 | 19:00 PM

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng: Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học...

18.01.2021 | 09:59 AM

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng: Hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học...

18.01.2021 | 09:31 AM

Chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số

Ngày 28/7, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đã tổ chức phiên họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

29.07.2020 | 08:21 AM