Thứ 6, 23/02/2024, 19:41[GMT+7]

Đổi mới công nghệ để phát triển và hội nhập

Trước sức ép của thị trường quốc tế, sự cạnh tranh về nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, Công ty TNHH May Thanh Anh J&B (xã Nam Cao,...

12.10.2023 | 10:00 AM

Đo nhu cầu doanh nghiệp kết nối đổi mới công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện khảo sát nhu cầu đổi mới công nghệ nhằm kết nối chuyển giao, nâng cao năng lực công nghệ trong nước, thời gian đến hết...

10.08.2023 | 11:25 AM

Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ tài nguyên và môi trường

Sáng 2/6, tại Hà Nội, Trung tâm Chứng nhận chất lượng và Phát triển doanh nghiệp phối hợp Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Liên hiệp các Hội Khoa...

02.06.2023 | 16:23 PM

Công ty Tân Đệ: Đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Những năm qua, cùng với mở rộng quy mô, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) thường xuyên đổi mới công nghệ sản...

04.03.2023 | 15:01 PM

Đổi mới công nghệ tạo động lực phát triển

Cập nhập kịp thời công nghệ mới, đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực tự động hóa không chỉ cải thiện môi trường làm việc của người lao động mà còn góp phần tăng...

10.08.2021 | 09:54 AM