Thứ 5, 23/03/2023, 09:22[GMT+7]

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Thái Bình trong phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, đội ngũ trí thức Thái Bình đã có nhiều sáng kiến và đóng góp thiết thực để chung tay cùng cộng...

26.10.2021 | 10:02 AM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng"

Chiều ngày 15/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam...

15.09.2021 | 20:24 PM

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm khoa học và công nghệ (KH & CN); tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH & CN; nâng cao nhận thức xã...

18.05.2020 | 14:15 PM