Thứ 4, 31/05/2023, 10:18[GMT+7]

Huyện nông thôn mới Bình Chánh: Không để hộ tái nghèo và duy trì tiêu chí môi trường

Sau hơn 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo huyện nông thôn mới Bình Chánh (TP.HCM) có nhiều khởi...

14.03.2023 | 15:39 PM

Xây dựng nông thôn mới trên quê hương cách mạng

Chiến tranh kết thúc, non sông liền một dải, cùng với nhiều địa phương ngoại thành của Thành phố mang tên Bác, người dân vùng căn cứ kháng chiến năm xưa...

01.05.2020 | 10:09 AM