Thứ 2, 15/04/2024, 03:12[GMT+7]

Đồng chí Lê Hoài Trung làm việc với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027

Ngày 27/2, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp và làm việc với...

28.02.2024 | 15:05 PM

Tin tưởng công tác đối ngoại tiếp tục đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác đối...

09.01.2024 | 08:48 AM

Đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam

Ngày 3/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

04.01.2024 | 10:41 AM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

Ngày 18/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Prak Sokhonn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương...

18.10.2023 | 17:07 PM

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác kênh Đảng

Ngày 31/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm...

01.09.2023 | 22:16 PM

Nỗ lực xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

Ngày 13/1, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

14.01.2023 | 17:36 PM

Kiểm tra việc triển khai các nghị quyết của Đảng tại Ban Đối ngoại Trung ương

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, mục đích của Đoàn kiểm tra nhằm tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại các cấp ủy, tổ chức...

07.09.2022 | 17:15 PM

Đẩy mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng trên thế giới

Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Ngô Lê Văn, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 4 (AEPF-4)...

13.06.2022 | 08:22 AM