Thứ 2, 20/03/2023, 17:39[GMT+7]

Văn hóa, thể thao và du lịch Thái Bình: Gặt hái nhiều thành quả trong điều kiện bình thường mới

Với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, năm 2022, công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ...

21.01.2023 | 17:51 PM

Phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Thái Bình

Sáng ngày 23/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Thái Bình.

23.04.2021 | 15:54 PM