Thứ 4, 29/03/2023, 20:06[GMT+7]

Hà Trung (Thanh Hóa) tăng tốc xây dựng huyện nông thôn mới

'Phấn đấu đến năm 2023 huyện Hà Trung đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV' là 1 trong 4 chương trình trọng tâm...

13.02.2023 | 17:35 PM

Hà Trung (Thanh Hóa): Huy động gần 1.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, huyện Hà Trung đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Hà Trung đã huy...

05.12.2022 | 16:47 PM

Thanh Hoá: Xã Hà Thái (Hà Trung) hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Chiều 6-11, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020 cho xã Hà Thái,...

07.11.2020 | 09:08 AM