Thứ 4, 31/05/2023, 06:53[GMT+7]

Hà Trung (Thanh Hóa) tăng tốc xây dựng huyện nông thôn mới

Thứ 2, 13/02/2023 | 08:10:01
306 lượt xem
'Phấn đấu đến năm 2023 huyện Hà Trung đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV' là 1 trong 4 chương trình trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Hà Trung đã rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị, cùng với Nhân dân dồn sức thực hiện các tiêu chí huyện NTM.

Một góc xã NTM nâng cao Hà Sơn.

Nối tiếp niềm vui

Với quan điểm xây dựng NTM nâng cao phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân, Đảng bộ xã Hà Lai đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đưa các bộ giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, năng suất, chất lượng cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, xã còn tích cực quan tâm tạo điều kiện thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp và ngành, nghề nông thôn. Các hoạt động kinh tế đã góp phần đưa tỷ lệ lao động có việc làm toàn xã đạt 96,1%, tăng mức thu nhập bình quân đầu người ở xã Hà Lai từ 28,67 triệu đồng (năm 2015) lên 53 triệu đồng (năm 2022); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,4% (năm 2015) xuống còn 1% (năm 2022). Thu nhập tăng là điều kiện để người dân địa phương đóng góp, chung sức xây dựng NTM nâng cao. Giai đoạn 2016-2022 toàn xã đã huy động hơn 308 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 278,7 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi và xây mới, chỉnh trang nhà cửa. Ngoài ra, địa phương đã huy động hàng nghìn ngày công, vận động 142 hộ dân hiến 7.070m2 đất nông nghiệp làm đường giao thông, đường nội đồng. Với hệ thống hạ tầng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao cùng nhiều thay đổi tích cực, tháng 12-2021 xã Hà Lai đã được công nhận xã NTM nâng cao; phấn đấu đến cuối năm 2023 hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Lãnh đạo huyện Hà Trung kiểm tra tiến độ thi công Trung tâm văn hóa - thể thao huyện - công trình chào mừng huyện NTM năm 2023. 

Sau 5 năm về đích NTM, diện mạo nông thôn ở xã Hà Bình đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Thật bắt mắt khi các tuyến đường giao thông nông thôn nơi đây đã được bê tông hóa rộng rãi cùng hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và hoa.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hà Bình Phạm Xuân Phúc, trong quá trình triển khai thực hiện, cùng với việc xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất, vận động bà con ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, năng suất cao vào trồng trọt, chăn nuôi, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất, kinh doanh và phát triển các dịch vụ gắn với đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Đến xã Hà Bình những ngày này, dễ dàng cảm nhận được diện mạo của một vùng nông thôn có nhiều đổi mới. Những ngôi nhà khang trang, hệ thống cây xanh, đường làng, ngõ xóm đã sạch, đẹp hơn, cơ sở vật chất của xã được đầu tư, nâng cấp. Hiện thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,4%; xã đã hoàn thành 12/15 tiêu chí xã NTM nâng cao. Hà Bình phấn đấu năm 2023 đạt chuẩn xã NTM nâng cao, đến năm 2025 có 4 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Đây là 2 trong 17 xã của huyện Hà Trung đã hoàn thành các chỉ tiêu NTM, NTM nâng cao trong thời gian gần đây, nâng tổng số xã về đích NTM, NTM nâng cao và kiểu mẫu trong huyện lên 17 xã, huyện đạt 4/9 tiêu chí NTM. Việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã đem đến cho Hà Trung một diện mạo mới, đời sống người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,95%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên, có 12 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh.

Quyết tâm đồng lòng

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là giải pháp quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, vì vậy để triển khai một cách bài bản, huyện Hà Trung đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như: Nghị quyết số 01-NQ/HU về công tác lãnh đạo xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 03-NQ/HU về phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 04-NQ/HU về phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị huyện Hà Trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030... Đồng thời, huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp, luật của Nhà nước và các văn bản của cấp trên về chương trình xây dựng NTM đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong huyện bằng nhiều hình thức. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong xây dựng NTM. Chỉ đạo thành lập 133 tổ công tác là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tình nguyện về 133 thôn tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các thôn trong xây dựng và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM, NTM kiểu mẫu. Xây dựng nhiều cơ chế hỗ trợ, khuyến khích thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM: hỗ trợ xây dựng cửa hàng kinh doanh rau, củ, quả an toàn và giới thiệu các sản phẩm OCOP, hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...

Bí thư Huyện ủy Hà Trung Trần Duy Bình cho biết: Để hoàn thành mục tiêu đại hội đề ra, cùng với việc phát động chiến dịch 365 ngày phấn đấu tiến về đích đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2023, thời gian tới Hà Trung tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp trong xây dựng NTM. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch truyền thông về chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở. Tập trung phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị trên cơ sở phát triển các sản phẩm đặc trưng, lợi thế của địa phương theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư. Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM; giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất nhằm giúp các địa phương khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu kế hoạch xây dựng NTM theo đúng lộ trình.

Theo baothanhhoa.vn