Thứ 4, 07/06/2023, 06:39[GMT+7]

Hà Trung (Thanh Hóa): Huy động gần 1.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 05/12/2022 | 16:08:53
861 lượt xem
Những năm qua, huyện Hà Trung đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Hà Trung đã huy động được gần 1.000 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo huyện Hà Trung đã đổi thay.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Hà Trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các quy định của cấp trên; đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về xây dựng NTM đến toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra về xây dựng NTM, huyện đã tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Từ năm 2011 đến hết tháng 10/2022, huyện Hà Trung đã huy động tổng kinh phí để thực hiện chương trình xây dựng NTM là 999,225 tỷ đồng. Trong đó, vốn trực tiếp thực hiện chương trình xây dựng NTM là 273,251 tỷ đồng, lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 9,5 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư hơn 32 tỷ đồng, vốn tín dụng 135,5 tỷ đồng, còn lại là vốn nhân dân đóng góp (bao gồm cả tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất, vật tư...) và vốn khác.

Từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, toàn huyện đã có 14/19 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 3 xã đạt NTM nâng cao là Hà Sơn, Hà Lai, Hà Ninh), bình quân toàn huyện đạt 16,61 tiêu chí/xã. Năm 2023, huyện đề ra kế hoạch 5 xã về đích NTM, đó là Hà Hải, Hà Vinh, Hoạt Giang, Hà Giang, Hà Ngọc và 1 xã về đích NTM kiểu mẫu là Hà Sơn.

Theo baoxaydung.com.vn