Thứ 7, 25/03/2023, 06:13[GMT+7]

Huyện Lang Chánh (Thanh Hóa): Huy động các nguồn lực xây dựng Nông thôn mới

Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm, gấp đôi so với năm 2010 cùng 2/9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), 30/64 thôn, bản đạt chuẩn NTM… bộ...

02.12.2022 | 08:30 AM

Vũ Thư: Huy động các nguồn lực để nhanh chóng dập dịch

Đến nay, hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũ Thư đã phát sinh ca mắc Covid-19 tại cộng đồng. Trong điều kiện nguồn kinh phí còn khó khăn, huyện...

17.11.2021 | 09:16 AM

Huy động các nguồn lực phát triển giao thông nông thôn

Đột phá trong phát triển giao thông nông thôn như một “cú huých” để các tỉnh miền núi phía bắc đánh thức các tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, góp...

17.07.2020 | 14:26 PM