Chủ nhật, 04/06/2023, 01:40[GMT+7]

Huyện Lang Chánh (Thanh Hóa): Huy động các nguồn lực xây dựng Nông thôn mới

Thứ 5, 01/12/2022 | 17:05:56
297 lượt xem
Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm, gấp đôi so với năm 2010 cùng 2/9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), 30/64 thôn, bản đạt chuẩn NTM… bộ mặt nông thôn ở huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) đang từng ngày đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Các tuyến đường huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đang từng ngày được cải tạo, nâng cấp.

Những năm qua, huyện Lang Chánh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, lồng ghép chương trình xây dựng NTM với các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường công tác xã hội hóa... để triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn. Khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, số tiêu chí bình quân của huyện Lang Chánh mới chỉ đạt 3,1 tiêu chí/xã. Đến nay, toàn huyện đã có 2/9 xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 15,4 tiêu chí, đã có 30/64 thôn sau sáp nhập đạt chuẩn NTM.

Với xuất phát điểm thấp, vì vậy, ngay từ những ngày đầu bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Lang Chánh xác định phải tạo ra được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cùng với đó, huyện đã vận dụng linh hoạt, lồng ghép hiệu quả chương trình xây dựng NTM với các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án trên địa bàn để tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình.

Hơn 10 năm qua, cùng với nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện Lang Chánh đã huy động nguồn lực lên tới hàng trăm tỷ đồng phục vụ mục tiêu xây dựng NTM. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể cũng đã tích cực vào cuộc, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Bộ mặt nông thôn ở huyện miền núi Lang Chánh đang từng ngày đổi thay.

Để góp phần đưa các địa phương về đích NTM, Huyện đoàn Lang chánh đã tổ chức chương trình tình nguyện, huy động hàng trăm đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí môi trường. Cụ thể, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn di chuyển chuồng trại gia súc ra xa nhà ở; hỗ trợ hơn 80 hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chí NTM; xây dựng 220 bể chứa rác thải, thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; tổ chức thường xuyên hoạt động thu gom rác thải, làm sạch đường làng, ngõ xóm.

Cùng với đó, thành lập 26 đội thanh niên tình nguyện mỗi đội từ 20-30 đoàn viên, thanh niên phối hợp chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức làm mới và sửa chữa đường giao thông liên thôn... Tại các địa phương khác, hoạt động chung tay xây dựng NTM cũng được các cấp bộ đoàn trong huyện hưởng ứng và tham gia tích cực với nhiều phần việc thiết thực như, hiến kế xây dựng các mô hình kinh tế, đăng ký đảm nhận xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà nhân ái, công trình cấp, chứa nước hợp vệ sinh; hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Trao đổi với ông Lê Quang Tùng - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lang Chánh cho biết: Xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của mỗi người dân, nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho dân, do vậy, các cấp ban ngành đã tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và chung sức, đồng lòng tham gia. Huyện đã đầu tư để từng bước hiện đại hóa hệ thống hạ tầng như công sở, nhà văn hóa, trạm y tế, đường giao thông liên bản, liên xã. Đồng thời, hỗ trợ phát triển sản xuất, triển khai nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện Lang Chánh đạt 27 triệu đồng/năm, gấp đôi so với năm 2010. Huyện đã có 2/9 xã đạt chuẩn NTM, 30/64 thôn, bản đạt chuẩn NTM. Diện mạo ở những thôn bản đạt chuẩn đã thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao hơn hẳn so với trước. Đây là tiền đề để các xã, thôn, bản còn lại phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Theo baoxaydung.com.vn