Thứ 3, 21/03/2023, 20:54[GMT+7]

Mỹ Đức (Hà Nội): Khắc phục khó khăn, sớm hoàn thành xây dựng Nông thôn mới

Trong những năm qua, huyện Mỹ Đức (Thành phố Hà Nội) luôn xác định xây dựng Nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và đẩy mạnh thực hiện. Đến...

09.12.2022 | 09:16 AM

Mỹ Đức (Hà Nội) hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

Trong những năm qua, huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) luôn xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và đẩy mạnh thực hiện.

28.11.2022 | 11:14 AM

Nông thôn mới Hà Nội: Tiền đề cho chặng đường mới

Năm 2021, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu 14 xã còn lại của 2 huyện Ba Vì và Mỹ Đức - là những xã có hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn - hoàn...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hà Nội: Hỗ trợ các huyện sớm về đích nông thôn mới

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 12 trong số 18 huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM). Thành phố đang...

14.12.2021 | 15:11 PM

Hà Nội: Hai huyện Ba Vì và Mỹ Đức có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 5136/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đợt 1) năm 2021.

10.12.2021 | 14:18 PM

Mỹ Đức (Hà Nội): Xây dựng Nông thôn mới từ sản phẩm OCOP

Phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Mỹ Đức (Hà Nội) về đích Nông thôn mới (NTM) theo kế hoạch đề...

16.09.2021 | 11:21 AM

Quyết liệt hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Nội đã có 368/382 xã (chiếm 96,3%) được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 14 xã chưa về đích,...

13.08.2021 | 09:59 AM

Hà Nội: Mỹ Đức dồn sức xây dựng nông thôn mới

Với đặc thù vị trí địa lý cùng sự hạn chế về nguồn lực, quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Mỹ Đức thời gian qua gặp nhiều khó khăn trong việc...

18.02.2021 | 14:26 PM