Thứ 2, 15/07/2024, 02:44[GMT+7]

Liên kết nuôi hàu ở Nam Phú

Anh Đỗ Văn Hoài, xã Nam Phú (Tiền Hải) là một trong những người đầu tiên đưa giống hàu về nuôi trong môi trường nước lợ và cho hiệu quả kinh tế cao. Mô...

30.09.2022 | 10:06 AM

Nam Phú: Nuôi trồng thủy sản hiệu quả

Thực hiện các giải pháp đồng bộ, chuyển đổi thời vụ trong nuôi trồng thủy sản, những năm gần đây, xã Nam Phú (Tiền Hải) đã khai thác tốt tiềm năng, thế...

15.06.2021 | 09:37 AM

Nam Phú: Hiệu quả từ nuôi tôm thẻ chân trắng thích ứng biến đổi khí hậu

Những năm gần đây, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở xã Nam Phú (Tiền Hải), nhất là nuôi tôm thẻ chân trắng đã áp dụng mô hình công nghệ cao bể tròn nổi...

24.12.2020 | 15:29 PM

Nam Phú: Tăng cường phòng, chống thiên tai

Nam Phú là xã ven biển của huyện Tiền Hải, thường chịu ảnh hưởng trực tiếp khi có thiên tai xảy ra. Để bảo đảm an toàn về người, các công trình và sản...

01.09.2020 | 08:56 AM

Nam Phú: Phấn đấu giành thắng lợi vụ thủy sản xuân hè

Nuôi trồng thủy sản (NTTS) vụ xuân hè, xã Nam Phú (Tiền Hải) phấn đấu đạt trên 1.000ha. Để bảo đảm NTTS thắng lợi, địa phương đã chỉ đạo người dân tiến...

27.04.2020 | 13:50 PM

Nam Phú: Sẵn sàng gieo cấy lúa xuân

Vụ xuân năm nay, xã Nam Phú (Tiền Hải) phấn đấu gieo cấy 243ha. Để bảo đảm sản xuất thắng lợi, xã đã tích cực triển khai nhiều biện pháp thau chua, rửa...

11.02.2020 | 09:51 AM