Thứ 4, 21/02/2024, 12:17[GMT+7]

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo luật định

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND...

12.07.2022 | 11:03 AM

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình bảo đảm Nghị quyết của HÐND tỉnh được ban hành chất lượng, có tính khả thi cao

(Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND...

13.07.2021 | 11:24 AM