Thứ 7, 20/07/2024, 20:21[GMT+7]

Công bố kết quả Bộ Chỉ số DDCI năm 2023

Chiều ngày 27/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công bố kết quả triển khai thực hiện Bộ Chỉ số năng...

27.10.2023 | 19:45 PM

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI trên nền tảng công nghệ số tại huyện Kiến Xương

Sáng ngày 16/8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn phối hợp với UBND huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá...

16.08.2023 | 16:07 PM

Tập huấn đo lường Bộ chỉ số DDCI tại huyện Quỳnh Phụ

Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm chắc nội dung Bộ chỉ số DDCI và thực hành tốt việc sử dụng phần mềm để chấm điểm DDCI, chiều ngày 15/8, Hiệp hội Doanh...

15.08.2023 | 19:37 PM

Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI

Sáng ngày 15/8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn phối hợp với UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI trên nền...

15.08.2023 | 16:03 PM

Đo lường Bộ chỉ số DDCI trên nền tảng công nghệ số - Kỳ vọng cải thiện tích cực môi trường đầu tư kinh doanh

Năm 2023, UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đo lường Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở,...

15.08.2023 | 08:54 AM

Tập huấn đo lường Bộ chỉ số DDCI cho doanh nghiệp huyện Đông Hưng

Chiều ngày 11/8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn phối hợp với UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI trên...

11.08.2023 | 17:34 PM

Gần 200 doanh nghiệp huyện Thái Thụy tham gia tập huấn đo lường Bộ chỉ số DDCI năm 2023

Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm chắc nội dung Bộ chỉ số DDCI và kỹ năng, thao tác sử dụng phần mềm để chấm điểm phiếu khảo sát điện tử trên thiết bị kết...

11.08.2023 | 17:42 PM

Triển khai tập huấn đo lường Bộ chỉ số DDCI năm 2023 tại huyện Vũ Thư

Chiều ngày 10/8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn phối hợp với UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng...

10.08.2023 | 18:40 PM

Triển khai tập huấn đo lường Bộ chỉ số DDCI năm 2023 tại huyện Tiền Hải

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn phối hợp với UBND huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn đo lường Bộ...

10.08.2023 | 17:00 PM

Doanh nghiệp hy vọng DDCI sẽ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Sáng ngày 29/7, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với UBND huyện Đông Hưng tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh...

29.07.2022 | 15:48 PM

Đánh giá bộ chỉ số DDCI phải thực chất, phản ánh đúng thực tiễn

Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh nghe Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh...

26.05.2022 | 17:05 PM