Thứ 7, 10/06/2023, 13:38[GMT+7]

Thành phố: Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông

Xác định hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược, là cơ sở, tiền đề để cải thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân,...

06.03.2023 | 09:02 AM

Thành phố: Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông

Năm 2023, thành phố thực hiện nhiều công trình cải tạo, chỉnh trang hạ tầng giao thông, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị. Đồng thời, cụ thể hóa quy hoạch...

06.03.2023 | 07:10 AM

UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

Sáng ngày 16/3, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án...

16.03.2021 | 15:19 PM