Thứ 5, 05/10/2023, 02:28[GMT+7]

Thành phố: Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông

Thứ 2, 06/03/2023 | 08:54:49
3,496 lượt xem
Xác định hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược, là cơ sở, tiền đề để cải thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân, tiếp tục thu hút đầu tư về địa phương, do đó ngay từ đầu năm 2023, thành phố Thái Bình đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông; đồng thời trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Video: 060323_TP_Thai_Binh_day_nhanh_tien_do_cong_trinh_giao_thong.mp4?_t=1678067609

Minh Nguyệt - Kiên Trung