Thứ 2, 15/07/2024, 02:59[GMT+7]

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Đông Hưng: Đồng thuận, tinh gọn bộ máy

Đến thời điểm này, 9 xã của huyện Đông Hưng đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri; HĐND cấp xã, HĐND huyện và HĐND tỉnh đã thông qua đề án sắp xếp đơn vị...

27.05.2024 | 10:19 AM

Quỳnh Phụ: Quyết tâm sớm hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Giai đoạn 2023-2025 huyện Quỳnh Phụ có 3 xã nằm trong diện sáp nhập gồm: Quỳnh Trang, Quỳnh Bảo, Quỳnh Xá thành một đơn vị hành chính (ĐVHC) mới với tên...

21.04.2024 | 23:36 PM

Quỳnh Phụ: Quyết tâm sớm hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Quỳnh Phụ có 3 xã nằm trong diện sáp nhập gồm: Quỳnh Trang, Quỳnh Bảo, Quỳnh Xá. Nhờ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị,...

15.04.2024 | 09:51 AM

Kiến Xương: Nhân dân đồng thuận cao sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Kiến Xương có 6 xã chịu tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) gồm: Vũ Hòa, Vũ Bình, Vũ Thắng, Nam Cao, Đình...

02.04.2024 | 08:24 AM

Kỳ 4: Biến quyết tâm chính trị thành hành động (Tiếp theo và hết)

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là xu thế tất yếu, không thể chậm trễ...

14.03.2024 | 08:43 AM

Kỳ 2: Khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm

Phát huy những kết quả đã đạt được trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Thái Bình đang tập trung triển khai thực hiện Kết...

12.03.2024 | 08:45 AM

Kỳ 1: Lợi ích từ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn...

11.03.2024 | 07:33 AM

Tạo sự đồng thuận và thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Chiều ngày 5/3, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai...

05.03.2024 | 20:27 PM

Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trước tháng 10/2024

Chiều 28/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Chủ trì...

28.02.2024 | 19:21 PM

Tiền Hải sẵn sàng diễn tập chiến đấu cấp xã khu vực phòng thủ năm 2023

Huyện Tiền Hải chuẩn bị tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã khu vực phòng thủ năm 2023. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời...

28.10.2023 | 15:03 PM

Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Tại Phiên họp thứ 24 dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính...

10.07.2023 | 08:39 AM

Quỳnh Phụ: Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã

Sáng ngày 28/3, Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị về công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm...

28.03.2023 | 15:25 PM

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Bộ Chính trị yêu cầu, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy...

04.02.2023 | 08:42 AM