Chủ nhật, 21/04/2024, 12:57[GMT+7]

Hành động thực chất, thay đổi thực chất trong chuyển đổi số

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến...

02.01.2024 | 10:29 AM

Thanh niên thành phố Thái Bình: Xung kích chuyển đổi số

Với sự nhiệt huyết và nhạy bén trong tiếp cận khoa học công nghệ, các cấp bộ đoàn ở thành phố Thái Bình đã phát huy tinh thần xung kích trong chuyển đổi...

30.12.2023 | 17:13 PM

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

Chiều ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia...

28.12.2023 | 20:25 PM

Thái Thụy: Thúc đẩy chuyển đổi số hợp tác xã

Bắt nhịp xu thế chuyển đổi số, các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp ở Thái Thụy không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản...

08.12.2023 | 09:52 AM

Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản – Lý luận và thực tiễn”

Sáng ngày 30/11, tại Thái Bình, Báo Nhân dân, Tỉnh ủy Thái Bình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo...

30.11.2023 | 09:40 AM

Báo chí Thái Bình bắt nhịp chuyển đổi số

Tận dụng nền tảng công nghệ mới, lấy độc giả làm trung tâm cho quá trình đa dạng hóa nội dung, phương thức thể hiện của tác phẩm báo chí, đồng thời xây...

30.11.2023 | 09:25 AM

Thái Thụy: Thúc đẩy chuyển đổi số hợp tác xã

Bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp ở huyện Thái Thụy không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả...

29.11.2023 | 09:59 AM

Xã hội số - tạo đột phá và phát triển

Cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chính là chuyển đổi số với sự tích hợp của số hóa, kết nối, siêu kết nối và xử lý dữ liệu thông minh....

29.11.2023 | 10:39 AM

Tuổi trẻ thành phố Thái Bình: Xung kích chuyển đổi số

Phát huy lợi thế của thanh niên có sức khỏe, tri thức, sự sáng tạo, đặc biệt là những kiến thức, hiểu biết về công nghệ thông tin, tiến bộ của khoa học kỹ...

28.11.2023 | 08:39 AM

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho tiếp cận tài liệu lưu trữ

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa, với vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, hoạch định chính sách, chiến lược phục vụ phát triển kinh tế-xã...

27.11.2023 | 19:49 PM

Thái Bình xây dựng và phát triển chính quyền số

Chuyển đổi số được Thái Bình xác định là động lực mới, là cơ hội để giải quyết các điểm nghẽn cũng như tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Quá...

27.11.2023 | 09:43 AM

Chuyển đổi số: đưa Thái Bình bứt phá vươn lên

Ngày 19/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau 2...

17.11.2023 | 15:51 PM

'Chuyển đổi số không còn là vấn đề riêng của quốc gia'

Thứ trưởng Khoa học Công nghệ ICT Hàn Quốc cho biết sẽ chia sẻ với Việt Nam các thành quả của chính sách kỹ thuật số để hai nước cùng phát triển.

07.11.2023 | 13:45 PM

Chuyển đổi Số - cách hỗ trợ doanh nghiệp nhanh nhất trong xu thế mới

Lãnh đạo Cục Phát triển Doanh nghiệp khẳng định Chuyển đổi Số chính là cách hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả nhất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh...

11.10.2023 | 11:10 AM

'70% ngân sách chuyển đổi số bị lãng phí'

Dẫn khảo sát của VCCI, đại diện Base cho biết nhiều doanh nghiệp chưa hiểu về chuyển đổi số và 70% ngân sách cho việc này đang bị lãng phí.

02.10.2023 | 08:08 AM