Thứ 2, 15/04/2024, 02:37[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Chuyển đổi số vừa là mục tiêu vừa là phương tiện nâng cao chất lượng giáo dục

Xác định chuyển đổi số (CĐS) vừa là mục tiêu vừa là phương tiện nâng cao chất lượng giáo dục, ngay từ đầu các năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện...

01.02.2023 | 10:21 AM

Nông thôn mới thông minh đột phá từ chuyển đổi số

Chuyển đổi số được xem là giải pháp để khắc phục những khó khăn, bất cập, hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, sinh thái có...

19.01.2023 | 11:32 AM

Chuyển đổi số: Thêm cách làm mới

Nhắc đến chuyển đổi số rất nhiều người hay lầm tưởng sẽ phát sinh nhiều việc làm mới song hành với những công việc cũ đang thực hiện. Tuy nhiên, quá trình...

19.01.2023 | 08:27 AM

Chuyển đổi số để phát triển bền vững

Những thách thức đặt ra do biến đổi khí hậu đã tác động không nhỏ đến sự phát triển của ngành nước. Vì vậy, cần áp dụng chuyển đổi số để giải quyết bài...

14.01.2023 | 17:32 PM

Chuyển đổi số hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tối đa...

09.01.2023 | 10:19 AM

Chuyển đổi số sẽ đưa Thái Bình bắt kịp, đi cùng, vượt lên

Ngày 19/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với...

30.12.2022 | 17:32 PM

Nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số

Muốn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, trước hết cần phải nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa. Cùng...

24.12.2022 | 16:43 PM

Chuyển đổi số phải hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xác định 6 giải pháp, 3 trụ cột tập trung thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tuyên Quang: Chuyển đổi số, xây dựng nông nghiệp thông minh đẩy nhanh tiến trình xây dựng Nông thôn mới

Trong các giải pháp xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang xác định phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông...

15.12.2022 | 03:24 AM

Ngành y tế Thái Bình đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và khám, chữa bệnh

Bắt nhịp cùng các ngành, các địa phương, đơn vị, các cơ sở y tế trong tỉnh đã triển khai nhiểu giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi...

12.12.2022 | 09:34 AM

Chuyển đổi số trong cơ quan dân cử

Không sử dụng những bộ tài liệu dày như trước đây, tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII, toàn bộ văn bản được số hóa, chỉ với một chiếc máy tính bảng...

12.12.2022 | 09:02 AM

Chuyển đổi số từ “Kỳ họp không giấy tờ”

Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XVII triển khai “Kỳ họp không giấy tờ”, tài liệu được số hóa đã tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi...

11.12.2022 | 17:21 PM

EIB và Việt Nam cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế số

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Việt Nam cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và ứng phó biến đổi khí...

11.12.2022 | 17:27 PM

Hải Phòng chuyển đổi số để phát triển nhanh, bền vững

Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng đang có những bước chuyển mình...

10.12.2022 | 15:49 PM

Ngành bảo hiểm xã hội: Tích cực chuyển đổi số

Từ đầu năm đến nay, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn duy trì tốp đầu trong tỉnh về công tác chuyển đổi số (CĐS), được Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh đánh giá...

09.12.2022 | 09:30 AM