Thứ 2, 15/04/2024, 04:22[GMT+7]

Chuyển đổi số ngành y tế

Bắt nhịp cùng các ngành, địa phương, đơn vị, các cơ sở y tế trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển...

07.12.2022 | 07:44 AM

Chuyển đổi số ngành y tế

Bắt nhịp cùng các ngành, các địa phương, đơn vị, các cơ sở y tế trong tỉnh đã triển khai nhiểu giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT),...

01.01.1970 | 08:00 AM

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội cho tất cả các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, tạo ra sự tăng trưởng nhanh hơn, giúp tham gia sâu hơn vào...

04.12.2022 | 05:20 AM

Chuyển đổi số từ tư duy người đứng đầu

Chuyển đổi số giờ đây đã không phải khái niệm xa lạ, nó được coi là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, làm việc...

24.11.2022 | 10:00 AM

Hơn 500 nhà báo tham gia khóa đào tạo chuyển đổi số

Hơn 500 nhà báo thuộc 182 cơ quan báo chí trên cả nước đã tham gia Chương trình đào tạo Chuyển đổi số báo chí Việt Nam năm 2022 (Vietnam GNI 2022) do Cục...

19.11.2022 | 10:57 AM

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số

Trong kế hoạch chuyển đổi số với ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đặt ra nhiều mục tiêu, chiến lược để...

15.11.2022 | 14:43 PM

Nền tảng số là giải pháp đột phá xây dựng chuyển đổi số quốc gia

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, nền tảng số trên không gian mạng cũng giống như hạ tầng trên thế giới thực, nếu không làm chủ...

04.11.2022 | 15:08 PM

Quỳnh Phụ: Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian...

03.11.2022 | 08:40 AM

Quỳnh Phụ: Truyền thông về chính quyền điện tử, chuyển đổi số

Sáng ngày 2/11, UBND huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị truyền thông và tập huấn về chính quyền điện tử, chuyển...

02.11.2022 | 15:27 PM

Công ty Điện lực Thái Bình: Chuyển đổi số trong quản lý, vận hành trạm biến áp

Thực hiện chương trình hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện, Công ty Điện lực Thái Bình đã nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số tại các trạm biến áp (TBA), qua đó...

24.10.2022 | 21:27 PM

Hướng tới Nông thôn mới thông minh tỉnh Thái Nguyên

Nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới, hướng tới Nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, tỉnh Thái Nguyên...

19.10.2022 | 10:18 AM

“Bình dân” hóa Chuyển đổi số

“Chuyển đổi số” là “chuyển đổi với công nghệ 4.0” tức là chuyển đổi mọi hình thức hoạt động trong đời sống của mình thông qua tận dụng sự phát triển của...

18.10.2022 | 08:55 AM

Chuyển đổi số - Chuyển đổi toàn diện mọi mặt đời sống xã hội

Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển chung của xã hội. Ngày 19/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02 về...

10.10.2022 | 09:38 AM

Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn

“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” - đó là nội dung chính của chủ đề ngày Chuyển đổi số (CĐS)...

09.10.2022 | 21:42 PM

Chuyển đổi số hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh

Sáng ngày 6/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc...

06.10.2022 | 15:36 PM