Thứ 7, 10/06/2023, 15:32[GMT+7]

Sửa đổi Luật Đất đai: Nắm bắt thực tiễn, lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Theo đánh giá của các nhà khoa học, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, tổ chức chính trị-xã hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền...

23.04.2023 | 11:45 AM

Hôm nay (15/3), kết thúc lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hôm nay (15/3), sẽ hết thời hạn lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

15.03.2023 | 09:56 AM

Hội LHPN huyện Vũ Thư: Lấy ý kiến cán bộ, hội viên phụ nữ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng ngày 27/2, Hội LHPN huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn về dự thảo Luật Đất đai (sửa...

27.02.2023 | 17:26 PM