Thứ 2, 25/09/2023, 21:25[GMT+7]

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 17/1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

18.01.2019 | 07:59 AM

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa V

Sáng ngày 13/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa V, nhiệm...

13.09.2018 | 14:42 PM

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 9/7, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018....

09.07.2018 | 15:06 PM

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Trao giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận chính trị cho 171 đảng viên mới

Chiều ngày 15/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức bế mạc lớp học và trao giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên...

15.05.2018 | 17:18 PM

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức học tập chuyên đề năm 2018

Chiều ngày 27/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của...

27.03.2018 | 15:31 PM

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Sáng ngày 06/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện các quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức...

06.02.2018 | 11:11 AM

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Sáng ngày 10/1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

10.01.2018 | 14:47 PM

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

Sáng ngày 4/1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho các đảng...

04.01.2018 | 11:25 AM

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và công tác cán bộ

Chiều ngày 12/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành và hội nghị cán bộ chủ chốt để sơ kết công tác 9 tháng năm...

12.10.2017 | 17:14 PM

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao ban công tác xây dựng Đảng quý III năm 2017

Chiều ngày 29/9, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý III năm 2017.

29.09.2017 | 16:30 PM

Ký kết chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Sở Giao thông Vận tải

Chiều ngày 4/8, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Sở Giao thông Vận tải giai đoạn...

04.08.2017 | 18:33 PM

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2017

Sáng ngày 31/5, tại Trường THCS xã Tân Hòa (Vũ Thư), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động hưởng ứng...

31.05.2017 | 15:11 PM

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Chiều ngày 19/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị...

19.04.2017 | 16:10 PM

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao ban công tác xây dựng Đảng quý I

Sáng ngày 28/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2017.

28.03.2017 | 10:59 AM

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Chiều ngày 21/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt; thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán...

21.03.2017 | 15:58 PM