Thứ 6, 19/04/2024, 00:23[GMT+7]

Toàn tỉnh đã gieo trồng 7.375ha cây vụ đông

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 25/9, toàn tỉnh đã gieo trồng được 7.375ha cây vụ đông ưa ấm, trong đó tập trung ở các...

25.09.2020 | 17:43 PM

Phấn đấu giành thắng lợi vụ đông năm 2020

Vụ đông năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 36.900ha trở lên cây trồng các loại, cao hơn khoảng 600ha so với vụ đông năm 2019. Không chỉ nỗ lực hoàn...

22.09.2020 | 10:19 AM

Quỳnh Phụ gieo trồng 6.506ha cây vụ đông

Vụ đông năm 2019, toàn huyện Quỳnh Phụ gieo trồng được 6.506ha cây vụ đông, trong đó, rau màu các loại đạt 1997,5ha; ngô 1.679,75ha; ớt 872,89ha; khoai...

04.01.2020 | 12:28 PM