Thứ 6, 31/05/2024, 02:43[GMT+7]

Triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thành phố

Chiều ngày 8/5, UBND thành phố Thái Bình tổ chức triển khai phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu...

08.05.2024 | 20:13 PM

Cưỡng chế thu hồi đất để phục vụ dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm nhà ở tại khu đất ao Chiến Thắng cũ

Sáng ngày 6/3, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm nhà ở tại khu đất ao...

06.03.2024 | 19:18 PM

UBND thành phố: Làm việc với các hộ gia đình liên quan đến thực hiện giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thành phố

Sáng ngày 4/10, UBND thành phố Thái Bình tổ chức làm việc với các hộ gia đình liên quan đến thực hiện giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung...

04.10.2023 | 16:28 PM

4 tiêu chí cơ bản để lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Đó là một trong những yêu cầu mà dự thảo Quy định Tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn được UBND tỉnh...

23.05.2022 | 18:02 PM

Tăng tốc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Liên Hà Thái

Nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp lớn đến nghiên cứu, hợp tác đầu tư vào KCN Liên Hà Thái (Thái Thụy), hiện nay Công ty Cổ phần Green i- Park (nhà đầu...

20.04.2022 | 20:03 PM

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn.

06.04.2021 | 15:43 PM