Thứ 3, 18/06/2024, 00:06[GMT+7]

Để bộ máy tinh gọn, thông suốt, hiệu quả (Kỳ 3)

Mặc dù đã nỗ lực thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, tuy nhiên, hiện...

01.08.2017 | 14:36 PM

Để bộ máy tinh gọn, thông suốt, hiệu quả (kỳ 2)

Những năm qua, các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh...

31.07.2017 | 14:10 PM

Để bộ máy tinh gọn, thông suốt, hiệu quả (Kỳ 1)

Từ nhiều năm nay, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước luôn là nhiệm vụ được Thái Bình quan tâm. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện đã gặp nhiều...

31.07.2017 | 09:24 AM

Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động tích cực, hiệu quả

Thời gian qua, hoạt động của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, vì vậy, các mặt hoạt động của HĐND tỉnh tiếp...

11.07.2017 | 09:39 AM

Hiệu quả từ việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Ngay sau khi Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 được ban hành, các cấp, các ngành, các...

05.06.2017 | 09:53 AM

Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong các khu công nghiệp

200 đoàn viên công đoàn vừa được Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tuyên dương khen thưởng là bằng chứng cho việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi...

29.05.2017 | 09:37 AM

Hiệu quả vùng nuôi thủy sản nước ngọt tập trung

Những năm qua, việc thực hiện quy hoạch nuôi thủy sản nước ngọt tập trung đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân...

27.03.2017 | 10:04 AM

Vietcombank Chi nhánh Thái Bình tăng tốc, hiệu quả, bền vững

Là ngân hàng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Thái...

03.03.2017 | 15:49 PM