Thứ 5, 25/07/2024, 00:48[GMT+7]

Hiệu quả từ việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Thứ 2, 05/06/2017 | 09:35:45
2,093 lượt xem
Ngay sau khi Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 được ban hành, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực vào cuộc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp đều được giải quyết thỏa đáng, mang lại điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhiều nhà máy dệt sợi quy mô lớn đang hình thành ở các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành các đề án, chương trình hành động nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh tới các sở, ngành, địa phương. Cùng với việc thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tỉnh tập trung triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: giãn thuế, ưu tiên giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản; tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, kiên quyết thu hồi, điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ để tập trung vốn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, cấp bách hoàn thành trong năm; tập trung chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua tăng cường đối thoại, làm việc với các doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh theo từng ngành nghề. Mặt khác, tạo cơ hội và điều kiện để các doanh nghiệp tiếp xúc gần gũi hơn với lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành để giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, việc thành lập và đưa trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện đi vào hoạt động hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng trung tâm phục vụ đã tạo ra bước đột phá mới trong công tác cải cách hành chính. Quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ được công khai, đồng thời tăng cường công tác thanh tra công vụ và kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành, địa phương đã vào cuộc thực hiện nghiêm các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Do đó, các thủ tục hành chính đều được đơn giản hóa như thời gian thành lập doanh nghiệp còn 2 ngày (giảm 3 ngày so với trước), thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 30 ngày (giảm 15 ngày so với trước), thời gian và thủ tục đăng ký thế chấp và xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1 ngày (giảm 5 ngày so với trước), thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, dưới 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu, thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm... Bên cạnh đó còn triển khai các hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, hội thảo, hội chợ trong nước và nước ngoài để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị...

Công ty TNHH Yazaki đầu tư hai nhà máy sản xuất hệ thống dây dẫn điện và các cụm thiết bị điện ô tô tại khu công nghiệp Sông Trà.

Nhờ sự vào cuộc tích cực từ tỉnh xuống các địa phương nên số lượng doanh nghiệp thành lập mới của tỉnh không ngừng tăng. Từ đầu năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có 886 doanh nghiệp và 143 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập. Đến ngày 16/5/2017, toàn tỉnh có 5.202 doanh nghiệp, 632 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng số vốn gần 47.450 tỷ đồng. Hoạt động của các doanh nghiệp tuy còn khó khăn nhưng đã có chuyển biến tích cực. Công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước được tập trung chỉ đạo thực hiện theo tiến độ. Đến nay, toàn tỉnh có 941 dự án đầu tư với số vốn đăng ký trên 116.000 tỷ đồng, trong đó 510 dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 113.000 lao động. Toàn tỉnh có 68 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 487,012 triệu USD, trong đó 58 dự án đã đi vào sản xuất. Có 10 dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn 1.105 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả hoạt động của các trung tâm hành chính công, đồng thời duy trì đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp. Cùng với đó, tiếp tục tinh giản các thủ tục hành chính, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Thu Thủy