Thứ 7, 25/03/2023, 10:46[GMT+7]

Đông Hưng: Bảo đảm quyền lợi người tham gia khám chữa bệnh BHYT

Tính đến hết tháng 12/2022, trên địa bàn huyện Đông Hưng có 246.300 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tỷ lệ bao phủ đạt 92,5% dân số. Để bảo đảm quyền...

09.01.2023 | 08:38 AM

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí khám chữa bệnh BHYT

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), hai ngành Bảo hiểm xã hội và Y tế đã xây dựng, thực hiện...

05.08.2019 | 09:38 AM