Thứ 2, 15/07/2024, 03:18[GMT+7]

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 1/7/2022, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị (Chỉ thị số...

05.07.2022 | 10:03 AM

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Ngày 17/3, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng...

18.03.2022 | 09:26 AM

Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, hạ thấp uy tín lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

Trải qua hơn 91 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường. Đó là một sự thật không thể phủ...

20.08.2021 | 08:24 AM

Hội thảo về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý...

04.03.2021 | 09:30 AM

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Những năm qua, nhờ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XDXHHT), phong trào thi đua...

08.01.2021 | 09:58 AM

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Vietcombank Thái Bình

Hơn 24 năm hình thành và phát triển, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã trở thành việc làm thường xuyên được Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt...

03.09.2020 | 08:35 AM

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành phố Thái Bình phát triển bền vững

Năm 2019 khép lại đánh dấu nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Thái Bình. Đời sống nhân dân...

31.01.2020 | 13:57 PM