Thứ 2, 27/05/2024, 06:40[GMT+7]

Né tránh hay sợ trách nhiệm?

Lâu nay, người ta nói nhiều về thực trạng một bộ phận những người thực thi công vụ đùn đẩy, né tránh thậm chí sợ trách nhiệm đang ngày càng lan rộng ở...

13.03.2024 | 10:51 AM

Trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên

Công tác cán bộ được Đảng ta hết sức coi trọng, xác định đây là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, liên quan sự sống còn của Đảng, vận...

17.02.2024 | 19:57 PM

Trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên

Công tác cán bộ được Đảng ta hết sức coi trọng, xác định đây là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, liên quan sự sống còn của Đảng, vận...

05.01.2024 | 10:48 AM

Có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ rõ, tại một số nơi có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong tham mưu xây dựng thể chế; tính chủ động đề xuất,...

06.09.2023 | 14:32 PM