Chủ nhật, 14/07/2024, 12:14[GMT+7]

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng thực chất, hiệu quả

Đó là một trong những đánh giá được nêu ra tại hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024 ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC)...

08.07.2024 | 14:52 PM

Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Sáng ngày 5/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm,...

05.07.2024 | 16:11 PM

Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

Ngày 10/3, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội...

11.03.2024 | 07:36 AM

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Ngày 25/5/2012, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Kết luận số 21-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị...

03.01.2024 | 10:14 AM

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Sáng ngày 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý I/2023 ngành nội chính đảng và ban chỉ đạo phòng, chống tham...

31.03.2023 | 17:07 PM

Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở

Sáng ngày 28/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm...

28.03.2023 | 15:17 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng ngày 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII...

15.09.2021 | 16:27 PM