Thứ 2, 22/07/2024, 09:16[GMT+7]

Chính sách đúng đắn và nhất quán về người Việt Nam ở nước ngoài

Xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là một bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam...

31.01.2024 | 08:57 AM

Tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Ngày 28/8/1945, Bộ Ngoại giao được thành lập cùng sự ra đời của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch...

28.08.2022 | 08:37 AM

Tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Chiều ngày 29/6, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị...

29.06.2022 | 22:16 PM

Người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi kinh nghiệm dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ

Ngày 28/6, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, Trường tiếng Việt Lạc Long Quân và Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã phối hợp tổ chức...

29.06.2021 | 10:01 AM